Mums patīk inovācijas, tāpēc klasiskos komunikācijas kanālus mēs bieži papildinām ar jaunākajām izstrādnēm.

Piemēram, mēs kampaņās mēdzam izmantot papildinātās realitātes elementus, izstrādājam aplikācijas, digitālās platformas un citus mūsdienīgus risinājumus. Šajā piemērā jūs redzēsit plakātus, kas „atdzīvojas”.