Sarežģīti temati ir jāvizualizē!

Kampaņā #EsparTevi komunikācijas aģentūra Olsen+Partners (iepriekš — A.W.Olsen & Partners) pēc Latvijas Finanšu ministrijas pasūtījuma izstrādāja nākotnes vizualizācijas platformu, kas ļāva lietotājiem interaktīvā formā uzskatāmi iepazīties ar Eiropas Savienības fondu iespējām un sniegtajiem ieguvumiem.